E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Umelecké sympóziá a workshopy napomáhajú k budovaniu vzťahov medzi umelcami, vedú k vzájomnej diskusii o umení, ale dochádza počas nich aj k vzájomnej inšpirácii, či rozširovaniu umeleckých obzorov v podobe skúšania nových techník, či vnímania umeleckého prejavu jednotlivcov.
V minulosti boli inšpirovaní Oravou nielen insitní umelci, ale aj zvučné mená ako Benka, Alexy, Palugyay, bazovský, či Hložník. Inšpiráciu nachádzali v krajine, živote prostého ľudu, v ľudovej architektúre a zvykoch našich predkov.

Oravské múzeum aktívne reaguje na výzvy Fondu na podporu umenia. V roku 2018 sa zapojili do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ s projektom „Reštaurovanie Ptolemaiovho atlasu“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 2 000 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vzácneho diela z fondu Bibliotéky Čaplovičiany.

Množstvo kultúrnych podujatí a aktivít existuje len kvôli tomu, že sa nájde hŕstka nadšencov. Základom je nápad, myšlienka a umenie nadchnúť okolie pre spoločnú vec, či projekt. I keď sa kultúrne aktivity a podujatia často robia z nadšenia, vyžadujú si i určité finančné zabezpečenie. Našťastie existuje množstvo spôsobov finančnej podpory, ktorá pomáha takéto aktivity realizovať a udržiavať.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Portréty v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 4 500 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

V roku 2017 sa Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“ Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 8 000 €, vďaka čomu mohlo dať Oravské múzeum odborne zreštaurovať sedem umeleckých diel.

Kto je online?

Práve tu je 144 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín