E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Bleskovky

Naj slovenských firiem 2017

Vďaka unikátnemu projektu Finstat môžeme pomerne jednoducho posúdiť finančné zdravie slovenských firiem. Prehľadné štatistiky vychádzajúce z rôznych dátových balíkov nám môžu poskytnúť zaujímavé informácie.
Naj slovenského biznisu sa dá chápať s rôznych uhlov, od výšky obratu, zisku, či počtu zamestnancov.

Čítať ďalej...

Azda najznámejšie Hviezdoslavovo dielo púta pozornosť vydavateľov už viac ako 130. Aj napriek tomu, že Hviezdoslavov jazyk považuje široká verejnosť  za ťažký, stále existuje skupina čitateľov, ktorú toto dielo osloví. Svedčí o tom aj fakt, že bola vydaná v rôznych vydavateľstvách viac ako tridsaťpäť krát a to nie len v slovenskom jazyku.

Niektoré vydania doplnili vydavatelia pre zatraktívnenie ilustráciami známych výtvarníkov, čím ešte zvýšili umeleckú hodnotu tohto diela.  Čím je toto viac ako 130 rokov staré dielo také výnimočné?

Kioskhz1V prvom rade ide o impozantný lyricko-epický opis prírody, ktorý dopĺňa dej s kriminálnou zápletkou vykresľujúci postavenie šľachty a poddaných.  V období svojho vzniku bola Hájnikova žena v slovenskej literatúre azda prvým dielom s kriminálnou zápletkou, v ktorej autor popisuje vraždu i následný súdny proces. Keďže Hviezdoslav pôsobil v pracovnom živote ako advokát, nepochybne využil svoje advokátske skúsenosti i pri tvorbe tohto diela.

Záujem laickej i odbornej verejnosti o Hájnikovu ženu vyústili v 70. rokoch 20. storočia do vytvorenia literárnej expozície v autentickom prostredí hájovne pod Babou horou. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, v ktorom sa nachádza značná Hviezdoslavova  pozostalosť  vydala v 90.rokoch 20.storočia v spolupráci s vydavateľstvom Tranoscius, Hájnikovu ženu doplnenú o farebné ilustrácie Martina Benka. Publikácia získala ocenenie kniha roka. I napriek veľkej snahe vtedajších zostavovateľov sa celkom nenaplnil zámer vydať publikáciu v pôvodnom jazyku tak, ako dielo vychádzalo v Slovenských pohľadoch v rokoch 1884-1886. V roku 2017 sa Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava s finančnou podporou Fondu na podporu umenia (FPU) rozhodlo túto snahu zopakovať. Vďaka úspešnosti podaného projektu tak vznikla publikácia, ktorá verejnosti prináša Hájnikovu ženu v pôvodnom Hviezdoslavovom jazyku s farebnými ilustráciami Martina Benka, ktoré sa od predchádzajúcej verzie odlišujú tým, že obsahujú aj Benkom písané úryvky Hájnikovej ženy, ktoré ho inšpirovali pri tvorbe jednotlivých ilustrácií.hajnikova zena

Vďaka finančnej podpore FPU bol vytvorený aj digitálny obsah, ktorý návštevníkom Hviezdoslavovej expozície priblíži toto významné dielo interaktívnym spôsobom. Prepojenie klasického diela a moderných technológií určite prispeje k zatraktívneniu tohto diela pre mladé generácie a prispeje k rozšíreniu vedomostí, ktoré získali v rámci hodín literatúry v školách.

Autor: Daša Lofajová 

Kto je online?

Práve tu je 19 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín