E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Remeslo, bolo každodennou súčasťou života našich predkov. Neexistovali veľké fabriky, ktoré produkovali výrobky na tisíce, neexistovali obchody, kde by ste si mohli kúpiť takmer všetko, čo vám doma zachýba, tak ako je tomu dnes. Naši predkovia si museli takmer všetko vlastnoručne vyrobiť. Či už to bola košeľa, prestieranie, drevená lyžička, či dokonca nôž a motyka.

Naši predkovia boli skutočne zruční a svoje schopnosti prispôsobovali aj životným potrebám v danej lokalite. Niektoré práce spájali celú komunitu a stali sa súčasťou folklóru (priadky, bielenie plátna). Iné si vyžadovali miestnych majstrov, ako napríklad drotára, farbiara, kováča, či hrnčiara. Často sa týmto remeslám venovali celé rodiny a prenášali sa z pokolenia na pokolenie.

Zmena životného štýlu, pokrok a spriemyselňovanie postupne remeselnú tradíciu vytlačili. Aj vďaka práci historikov, etnografov ale aj nadšencov tradícia ľudového remesla úplne nezanikla a v poslednom období sa aj vďaka rôznym podporným programom opäť vracia do povedomia ľudí.

modrotlacNeďaleko centra Dolného Kubína stojí starý farbiarky dom. Verejnosti známy skôr ako Florinov dom, pretože tu časť svojho života prežil diplomat a básnik Theo Herkeľ Florin, ktorý tu má dnes pamätnú izbu. Jedinečné genius loci tohto zachovaného ľudového domu z 18. storočia a výnimočná poloha viedli členov Oravskej muzeálnej spoločnosti k projektu s názvom Remeslo v meste. Cieľom projektu bolo prezentovať ľuďom v autentickom prostredí tradičné ľudové remeslá. Návštevníci mali možnosť počas 8 nedieľ navštíviť Florinov dom, oboznámiť sa s tradičnými ľudovými remeslami, čo to sa dozvedieť o ich histórii od etnografiek Oravského múzea a dokonca si vyskúšať svoje zručnosti. V mesiacoch jún až september sa tak mohli návštevníci postupne oboznámiť s tradíciou výroby medovníkov, spracovaním vlny,ľanu, tkáčstvom, modrotlačou, výrobou tradičnej trstenskej keramiky,rezbárstvom a výrobou ľudových hudobných nástrojov. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Autor: Daša Korytárová Lofajová

Foto: autor článku

Kto je online?

Práve tu je 42 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900